Friends

Aikikai

Sevenoaks Shoshinkan AikidoSevenoaks Shoshinkan Aikido, Sevenoaks, Kent.

Komyokan Aikido AssociationCanterbury Shinbukan Aikido, Lower Hardres, Canterbury, Kent.

Aikido  RyushinkanAikido Ryushinkan, London.

Southampton Shiseikan AikidoSouthampton Shiseikan Aikido, Southampton.

Tomiki

Genryukan BadgeGenryukan Aikido, Dover, Kent.

Mushin no Shin AikidoMushin No Shin Aikido, Folkestone, Kent.

Gowa Ryu BadgeGowa Ryu Aikido, Ashford, Kent.

Hassou BadgeHassou Aikido, Saltwood, Hythe, Kent.